Uniwersytet Zielonogórski
65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50
tel./fax (068) 324-40-12
tel. (068) 328 25 25 
e-mail: ck@uz.zgora.pl


CENNIK USŁUG INTERNETOWYCH I TELEINFORMATYCZNYCH ZMSK-ZielMAN

( O b o w i ą z u j e     o d:     01.03.2005r.)

Usługa

opłata
jednorazowa

abonament

miesięczny

roczny

Dostęp do Internetu łączem komutowanym lub ISDN ( * )

10,00 zł

10,00 zł

 

Konto poczty elektronicznej z powierzchnią dyskową do prezentacji WWW (100MB)

     
 

liczba kont 1

20,00 zł

20,00 zł

 
 

liczba kont 2-5 (abonament mnożymy razy ilość kont)

20,00 zł

15,00 zł

 
 

liczba kont 6-10 (abonament mnożymy razy ilość kont)

20,00 zł

10,00 zł

 
 

liczba kont 11-20 (abonament mnożymy razy ilość kont)

20,00 zł

8,50 zł

 
 

liczba kont 21-30 (abonament mnożymy razy ilość kont)

20,00 zł

7,50 zł

 
 

liczba kont 31 i więcej (abonament mnożymy razy ilość kont)

20,00 zł

7,00 zł

 

Za każde rozpoczęte 10MB powyżej 100MB

-

2,00 zł

 

Przydzielenie aliasu do konta poczty elektronicznej

-

-

 

Powiadamianie o nowej poczcie przez SMS

20,00 zł

5,00 zł

 
 

Utrzymanie delegacji domeny (nazwa_firmy.pl, nazwa_firmy.com.pl, nazwa_firmy.zgora.pl)

 

5,00 zł

60,00 zł

UWAGA! Opłata nie zawiera ceny NASK za rejestrację domeny. NASK wysyła odrębną fakturę dla właściciela domeny po jej zarejestrowaniu. Wysokość opłat rejestracyjnych kształtuje się następująco: w domenie .pl: 200 zł, w domenie .com.pl: 150 zł, w domenie regionalnej np. .zgora.pl: 50

Uruchomienie i utrzymywanie wirtualnego serwera WWW we własnej domenie

50,00 zł

10,00 zł

 

Utrzymanie zapasowego serwera DNS (secondary)

 

 

100,00 zł

Dostęp do dedykowanego serwera baz danych (SQL)

50,00zł

30,00zł

 
 

Instalacja i konfiguracja modemu i oprogramowania u klienta

100,00 zł

-

 

Szkolenie z podstaw Internetu (cena za 1 godz.)

40,00 zł

-

 

Dostęp do internetu łączem stałym (***)

Usługa

opłata
jednorazowa

abonament
miesięczny

Przepływność do 128 kb/s

1000 zł

100 zł

Przepływność do 256 kb/s

1500 zł

160 zł

Przepływność do 512 kb/s

1500 zł

300 zł

Przepływność do 1 Mb/s 2000 zł 600 zł

Przepływność do 2 Mb/s

2000 zł

1200 zł

 
Ethernet 10/100 Mb/s

negocjowana

negocjowana

inne

negocjowana

negocjowana

Bonifikaty - Przy opłacie z góry za rok: 10%.

TABELA OPŁAT W ZAKRESIE TWORZENIA STRON WWW

Usługa Cena Uwagi
Przygotowanie strony WWW (standardowej) (**) 40 zdefiniowana poniżej
Indywidualne opracowanie grafiki +15 za każde rozpoczęte 10 kB w formacie JPG lub GIF
Skanowanie i obróbka grafiki +10 za każde rozpoczęte 10 kB w formacie JPG lub GIF
Ankieta, formularz 99 -
Aktualizacja strony i zmiana zawartości strony - procentowo do wprowadzonych zmian
Umieszczenie na stronie appletów Java lub skryptów JavaScript - wg indywidualnych uzgodnień
Inne usługi niezdefiniowane powyżej - wg indywidualnych uzgodnień
(*) Dostęp do Internetu łączem komutowanym lub ISDN - usługa dostępna jest wyłącznie z wykupieniem konta pocztowego.

(**) Strona standardowa - jest to strona ekranowa w programie Netscape w rozdzielczości 800x600 z wyborem czcionki o rozmiarze 12. Strona może zawierać rysunki dostarczone w formie elektronicznej, tabele, tekst dowolnie formatowany w różnych kolorach i rysunek umieszczony jako tło na stronie oraz materiały dostraczone w formie elektronicznej przekonwertowane na format PDF (Portable Display Format).

(***) Dostęp do Internetu łączem stałym - przepustowość określona jest do portu na routerze w węźle ZMSK ZielMAN. Ceny nie zawierają kosztów dzierżawy łączy ani kosztów eksploatacji urządzeń potrzebnych do obsługi połączenia.

Terminy
Czas wykonania prezentacji - 2 tygodnie od dnia dostarczenia materiałów.
Wykonanie poprawek w istniejących stronach - 3 dni.
Modyfikacja istniejącej prezentacji - 1 tydzień.

Uwagi
W przypadku realizacji dużych zleceń istnieje możliwość negocjacji cen.
Podane powyżej ceny nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.
Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego zastrzega możliwość zmian cen za oferowane usługi.

ZAPRASZAMY!