ZielMAN - logo Uniwersytet Zielonogórski
65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50
tel./fax (068) 324-40-12
tel. (068) 328 25 25
e-mail: ck@uz.zgora.pl

Konfiguracja skrzynek poczty elektronicznej
Netscape Mail

Krok 1. Uruchomienie programu Netscape Mail.

Program Netscape Messanger można uruchomić z menu przeglądarki Netscape Communicator, należy z menu Window wybrać pozycję Mail & Newsgroups. Netscape 7

Krok 2. Konfiguracja skrzynki pocztowej.

Z menu Edit, wybieramy pozycję Mail & Newsgroups Account Settings.... Zostanie uruchomiony podprogram (wizard), który przeprowadzi nas przez wszystkie kroki, niezbędne do poprawnego zdefiniowania skrzynki.
Netscape Messanger

Krok 3. Dodawanie konta.

Wybieramy przycisk Add Acount... Netscape Messanger

Krok 4. Dodawanie konta/Wizard.

Powinien pojawić się poniższy ekran. Należy zaznaczyć pozycję Email account i wcisnąć przycisk Next >
Netscape Messanger

Krok 5. Dodawanie konta/Identyfikacja.

W tym oknie należy wypełnić pola identyfikujące wiadomości pocztowe, które będą wysyłane ze skonfigurowanego konta. W polu Your Name można wpisać imię i nazwisko, natomiast w Email Address - adres pocztowy (alias) przydzielony do konta pocztowego. Netscape Messanger

Krok 6. Dodawanie konta/Informacje dot. serwera.

Jako serwer poczty przychodzącej (incoming server) należy zaznaczyć typ: POP w polu Incoming server: pop3.zielman.pl (lub, jeśli klient posiada własną domenę - pop3.domena_firmy.pl). Dla serwera poczty wychodzącej Outgoing Server należy podać nazwę: smtp.zielman.pl (lub smtp.domena_firmy.pl). Netscape Messanger

Krok 7. Dodawanie konta/Nazwa użytkownika.

Na kolejnym ekranie należy podać nazwę użytkownika istniejącego na serwerze. Nazwa ta ustalana jest z chwilą zamawiania usługi. Należy ją podać w polu User Name. Prosimy pamiętać o wielkości znaków. Wszystkie konta zakładane przez administratorów powinny być pisane małymi literami! Netscape Messanger

Krok 8. Dodawanie konta/Nazwa konta.

Należy wpisać nazwę konfigurowanego właśnie połączenia. Nazwa ta będzie widoczna tylko w obrębie programu Netscape Mail i służy do rozróżnienia ustawień kont pocztowych. Netscape Messanger

Krok 9. Dodawanie konta/Zakończenie.

I szczęśliwie można przycisnąć przycisk Finish. Netscape Messanger

Krok 10. Konfiguracja istniejącego konta.

Należy rozwinąć listę ustawień dla konfigurowanego konta. W sekcji Server Settings w polu Server Name wpisujemy nazwę pop3.zielman.pl (lub pop3.domena_firmy.pl), natomiast w polu User Name nazwę użytkownika do którego należy konto pocztowe (ustalane podczas składania zamówienia). Netscape Messanger

Krok 11. Konfiguracja istniejącego konta/Serwery wychodzące.

Należy zaznaczyć sekcję Outgoing Server (SMTP). W polu Server Name należy wpisać nazwę serwera poczty wychodzącej: smtp.zielman.pl (lub smtp.domena_firmy.pl). Należy zaznaczyć pole Use name and password (kwadracik z lewej strony) i w pole User name wpisać nazwę użytkownika. Netscape MessangerStrona główna