ZielMAN - logo Uniwersytet Zielonogórski
65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50
tel./fax (068) 324-40-12
tel. (068) 328 25 25
e-mail: ck@uz.zgora.pl

Konfiguracja skrzynek poczty elektronicznej
MS Outlook ExpressMS Outlook Express

Krok 1. Menu/Konta...

Z menu Narzędzia znajdującego się w górnym pasku okienka, wybieramy pozycję Konta. MS Outlook Express

Krok 2. Dodawanie nowej/Edycja skrzynki pocztowej

Ustawiamy się na zakładce Poczta po czym wybieramy przycisk Dodaj a następnie opcję Poczta....
W przypadku gdy w widocznym polu istnieje już konto, wyświetlona jest nazwa połączenia, zaznaczamy to konto i wybieramy przycisk Właściwości. MS Outlook Express

Krok 3. Dodawanie.../Imię i nazwisko

Wpisujemy swoje imię i nazwisko.. MS Outlook Express

Krok 4. Dodawanie.../Adres e-mail.

Na kolejnym okienku wybieramy opcję Posiadam już adres e-mail... (tak aby czarna kropka była ustawiona przy tej właśnie opcji), a następnie w polu Adres E-mail wpisujemy własny adres e-mail (adres ten należy przepisać z formularza wygenerowanego przez Centrum Komputerowe), tak jak jest to pokazane na poniższym rysunku. MS Outlook Express

Krok 5. Dodawanie.../Adresy serwerów pocztowych.

W następnym okienku, w polu Serwer poczty przychodzącej (POP3) wpisujemy adres pop3.zielman.pl (lub jeśli Państwa firma posiada własną domenę: pop3.domena_firmy.pl) natomiast w polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wpisujemy adres smtp.zielman.pl (smtp.domena_firmy.pl). MS Outlook Express

Krok 6. Dodawanie.../Nazwa konta i hasło.

W kolejnym okienku w polu Nazwa konta: wpisujemy własną nazwę konta pocztowego,. Nazwę tę należy przepisać z formularza wygenerowanego przez Centrum Komputerowe. W polu Hasło: wpisujemy hasło, które również znajduje się na w/w formularzu lub też pozostawiamy puste pole. Jeżeli wpiszemy hasło i zaznaczymy opcję Zapamiętaj hasło (tak aby czarny haczyk pojawił się w kwadraciku), system przy kolejnym uruchomieniu programu Outlook Express nie będzie nas pytał o hasło i nastąpi automatyczne połączenie z serwerem pocztowym i pobranie poczty na dysk lokalny. Jeśli pozostawimy puste pole Hasło i nie zaznaczymy opcji Zapamiętaj hasło, to system przy każdym uruchomieniu programu Outlook Express będzie wymagane podanie hasła w celu autoryzacji użytkownika. MS Outlook Express

Krok 7. Dodawanie.../Zakończenie.

Kolejne okienko informuje użytkownika o zakończeniu wstępnej konfiguracji konta. Klikamy Zakończ.
MS Outlook Express

Krok 8. Menu/Konta... (po dodaniu nowego konta) lub Edycja istniejącego

Na tym momencie etapie w zakładce Poczta powinno pojawić się nowo utworzone konto. W celu dokonania dalszej konfiguracji konta zaznaczmy je, a następnie wybieramy przycisk Właściwości. MS Outlook Express

Krok 8a. Ustawienia adresu pocztowego

Aby poczta wychodząca była poprawnie zaadresowana, należy w polu Nazwa wpisać imię i nazwisko, będzie ono widoczne przez odbiorce w programie pocztowym i będzie przysłaniało adres pocztowy podany w polu Adres e-mail. Opcjonalnie można konfigurację uzupełnić o nazwę Organizacji (Nazwy firmy) oraz o Adres zwrotny.
Uwaga! Adres zwrotny jest konieczny tylko w przypadku, gdy adresat będzie odpowiadał na wiadomość, która została do niego wysłana. MS Outlook Express

Krok 8b. Autoryzacja na serwerze poczty wychodzącej

Użytkownicy łączący się spoza sieci uczelnianej (np. z domu, wykorzystując publiczną sieć teletransmisyjną) mają możliwość wysyłania poczty tylko wówczas gdy ich program pocztowy będzie miał wybraną opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia. Należy ją włączyć na ekranie Serwery w sekcji Serwer poczty wychodzącej.
MS Outlook Express

MS Outlook Express

Krok 8c. Ustawienia zaawansowane - DLA UŻYTKOWNIKÓW NEOSTRADY

Z uwagi na zmiany w sieci TPNET i zablokowanie portu 25 dla połączeń wychodzących do serwera pocztowego należy zmienić numer portu serwera poczty wychodzącej (SMTP). Należy ją włączyć na ekranie Zaawansowane w sekcji Numery portów serwera. W polu Poczta wychodząca (SMTP) należy ustawić wartość 587.
MS Outlook ExpressStrona główna