ZielMAN

Zasady użytkowania sieci

Każdy użytkownik ma prawo:

 • uruchamiać programy zainstalowane na serwerze zgodnie z ich przeznaczeniem
 • korzystać z serwisów dostępnych na serwerze (mail, telnet, itp)
 • tworzyć, edytować, modyfikować lub kasować zbiory do których posiada odpowiednie zezwolenie (prawa)
 • wykorzystać system do celów komercyjnych po uprzednim zdobyciu zezwolenia na odpowiednią usługę np. (reklama firmy, reklama produktów, wymiana poczty itp.)
 • do skorzystania z usługi instalacji i konfiguracji oprogramowania komunikacyjnego, a także udzielanej razem z konfiguracją rocznej gwarancji na poprawne funkcjonowanie oprogramowania komunikacyjnego

  Każdy użytkownik ma obowiązek:

 • nieudostępniania osobom trzecim nazw kont i haseł
 • zachowania tajemnicy o użytkownikach posiadających konta na serwerze
 • zachowania tajemnicy o systemie zabezpieczeń i konfiguracji
 • dbać o bezpieczeństwo zasobów danych własnych i innych użytkowników
 • informowania administratora lub osób kompetentnych o nieprawidłowościach zaistniałych w systemie
 • wykonywać polecenia administratora systemu
 • przestrzegać zasad dobrego użytkownika
 • każdorazowego konsultowania z administratorem wszelkich zmian w konfiguracji oprogramowania komunikacyjnego

  Zasady ogólne:

 • w uzasadnionych przypadkach administrator ma prawo monitorowania pracy użytkownika systemu, a w razie stwierdzenia naruszenia w/w zasad, administrator ma także prawo zablokować konto bez wcześniejszego ostrzeżenia
 • każdorazowe stwierdzenie dokonanych samowolnie przez klienta zmian w konfiguracji powoduje natychmiastowe zerwanie gwarancji na poprawne funkcjonowanie oprogramowania komunikacyjnego
 • Każdego użytkownika obowiązuje ponadto REGULAMIN UCZELNIANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ oraz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH I TELEINFORMATYCZNYCH

  Zasady tworzenia hasła:

 • Hasło najlepiej jest tworzyć z fragmentów piosenek, wierszyków lub innych tekstów na zasadzie wyboru pierwszych lub ostatnich liter wyrazów w nich występujących np. Balbo nie b, oto jest pytanie” (Banb,ojp).
 • Zabrania się stosowania w hasłach własnych imion, nazwisk, inicjałów, numerów telefonów itp.

 
D&C JARY (C) 2010