ZielMAN

Projekt Modernizacji Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej ZielMAN - ZielMAN2 przeprowadzony został wspólnie przez Uniwersytet Zielonogórski i Urząd Miasta Zielona Góra.

Uniwersytet Zielonogórski
Urząd Miasta Zielona Góra

 
D&C JARY (C) 2010